Vil du vide mere
om dette produkt?

Klik her og kontakt os

Tidsregistrering til entreprenører

- det er simpelt og det fungerer!

 

Start tidsregistrering softhuset

Det handler om at du skal tjene flere penge!

Jo mindre tid dine ansatte bruger på administrativt arbejde, desto mere kan de arbejde og tjene penge til virksomheden. 

Med udgangspunkt i ovenstående, har vi udviklet en simpel app til tidsregistrering. App'en har direkte integration til økonomisystemet Microsoft Dynamics Navision, hvorfor din administration fx aldrig skal indtaste timesedler manuelt igen.

Når medarbejderen starter opgave, logger denne ind på appen fra sin smartphone. Her vælges den aktuelle opgave, og anvendes der maskine vælges dette til, hvorefter medarbejderen klikker "Start".

Når medarbejderen er færdig på opgaven, klikkes der på "Stop".   

Registreringen på mande- og maskintimer er nu sendt tilbage til Navision, hvor tidsregistreringen anvendes som løngrundlag til den enkelte medarbejder. 

Vaelg opgave tidsregistrering softhuset

Sådan bruges app'en til tidsregistrering

 

 1. Alle (aktuelle) opgaver, sager og projekter oprettes i Navision.
 2. Medarbejderen vælger opgaven og evt. maskine og klikker "Start"
 3. Efter opgavens eller arbejdsdagens afslutning, vælges "Stop"
 4. Oplysninger sendes automatisk tilbage til Navision 

Overblik over faktureringsgrundlag og dækningsbidrag

Ud over medarbejderens løngrundlag, kan oplysningerne fra indtastningerne samtidig fungere som endeligt faktureringsgrundlag til kunden. Du ved helt nøjagtigt hvor længe, der er arbejdet på projektet og om der er brugt maskiner. I Navision opretter vi sammen de forskellige timepriser på de forskellige maskiner, som der derefter automatisk kan overføres til kundens faktura. 

Kost- og salgspriserne oprettes som nævnt i Navision, hvorfor du hele har overblik over hvad du nøjagtigt tjener på hver enkel sag / opgave.

Afskrivninger på maskiner (anlæg)

Som entreprenør skal du have styr på dine anlægs værdi og levetid. Den ressourcetunge måde at afskrive anlæg er manuelt i fx Excel. Det tager tid og der kan ske fejl ved manuelt arbejde. 

Navision har som standard et anlægsmodul, som mange af vores andre kunder anvender. I praksis skal vi én gang for alle, oprette jeres anlæg i NAV, hvorefter der hele tiden er overblik over værdi og levetid - uden I skal bruge tid på månedtlig vedligeholdelse.  

GPS til valg af opgave & rutevejledning

På baggrund af medarbejderens fysiske lokalitet, foreslår app'en automatisk det projekt, der er tættest på medarbejderen. Med ét klik fremskaffes rutevejledning til projektet. 

Kontaktoplysninger på projektledere

På hver sag / projekt der oprettes fra Navision, tilføjes jeres tilknyttede projektleder og kundens projektleder med navn og telefonnummer. Medarbejderen ude på pladsen, har derfor hele tiden mulighed for at komme i kontakt med den ansvarlige, hvis der skal tages en ledelsesmæssig beslutning for at kunne fortsætte arbejdet. 

 

Fordele for bogholderiet / administrationen

 1. Undgå manuelle indtastninger af timesedler
 2. Faktureringsgrundlag dannes automatisk
 3. Løngrundlag til medarbejder dannes automatisk

Fordele for medarbejderen

 1. Øjeblikkelig registrering sikrer korrekt data
 2. Undgå turen tilbage med timesedlerne
 3. Indbygget vejviser i app (gps)
 4. Kontaktoplysninger på projektledere

Fordele for din virksomhed

 1. Forbrugt tid på medarbejder og maskiner glemmes ikke
 2. Overblik over indtjening pr. sag, medarbejder og maskine
 3. Top moderne værktøjer til medarbejderne tiltrækker nye

Vil du vide mere om tidsregistreringsapp'en? 

Kontakt Softhuset pr. tlf.: 70 23 34 34 eller mail: info@softhuset.dk

Så finder vi en dag, hvor vi kommer ud og viser jeg app'en og jeres nye muligheder