Skrevet den 15/09/2016

Tasterækkefølge (hurtigpost)

 

Hurtigpost NavisionTip Softhuset

Du kender sikkert "hop videre" funktionen, hvor du vha. et klik på "Enter" eller "Tab", hurtigt går videre til næste felt på en linje i et skærmbillede. 

Du kan komme ud for, at alle linjer ikke nødvendigvis behøver at blive udfyldt. I stedet for at klikke endnu en gang på "Enter" eller "Tab", kan du fjerne markeringen "Hurtigpost" på feltet. Det sparer dig dermed for et ekstra og unødvendigt klik på tastaturet. 

HostigPost NAV Softhuset

Højreklik på feltet i linjen i det åbne skærmbillede, og klik nu på "Vælg kolonner".

Det felt du ønsker at overspringe, skal have fjernet sit kryds i feltet for "Hurtigpost".

Denne teknik er gældende både på "række-skærmbilleder" såsom kladdelinjer, ordrelinjer osv., men også på såkaldte "hovedskærmbilleder" som fx dit debitorkort, varekort etc.

 

Som ekstra info skal det nævnes, at hvis det sidste felt på en linje, der ikke figurerer på et hovedskærmbillede, er en hurtigpost, springes der automatisk til næste linje.