Skrevet den 18/12/2015

Sådan klarer du årsafslutningen i C5

Aarsafslutning i C5 Softhuset

Det er muligt at bogføre i et ubegrænset antal regnskabsår ad gangen. Det vil sige, at man kan bogføre både i det nye regnskabsår og i det gamle regnskabsår på samme tid i samme kassekladde.

Der skal i princippet kun foretages følgende 2 ting i forbindelse med årsskifte i Finansmodulet:

1. Opret det nye regnskabsår

Følg stien: Finans → Tilpasning → Perioder:

Tjek at den foreslåede start- og slutmåned er korrekt og sæt flueben i afkrydsningsfeltet.
C5 er nu klar til bogføring i det nye år.

Aarsafslutning i C5 SofthusetAS

2. Dan primoposter

Der skal overføres ultimotal fra det gamle regnskabsår til det nye regnskabsår.
Det foretages ofte lige efter, at der er oprettet et nyt regnskabsår, men kan i princippet foretages når som helst.

Følg stien: Finans → Periodisk → Primo → Ultimo → Dan primoposteringer:

Klik "OK" i første boks og den næste udfyldes som ovenfor.
OBS! kontroller at primodatoen er korrekt.

NB! Primoposter kan dannes igen og igen.
Årsagen er at C5 altid sletter tidligere dannede primoposter med den angivne dato, og herefter danner primoposter på ny.
Når man har posteret i det gamle år, bør man danne primoposter igen.